TỔNG HỢP QUỸ BÁC ÁI TỪ THIỆN

Dovebay ghi chép công khai Quỹ Bác Ái mà chúng ta cùng nhau tham gia với mục đích chia sẻ khó khăn với các cá nhân, gia đình đang thực sự cần được giúp đỡ về tài chính.

Quỹ bác ái bao gồm tất cả nguồn tiền đến từ đề nghị ủng hộ việc bác ái như:

Từ việc ghi chép công khai ngay sau khi sinh quỹ,  giúp bạn nếu đã tham gia từ thiện, hoặc học viên học kinh doanh online, có thể biết số tiền trong quỹ đã được gửi đến các chương trình bác ái hay chưa, bằng cách gửi sổ ghi chép này tới người đại diện của Chương trình bác ái đã tiếp nhận số tiền đó để xác thực.

Sổ ghi chép được lưu dạng file Excel, đăng tải trực tuyến trên Google Drive, giúp bạn có thể truy cập mọi lúc mọi nơi qua máy tính hay điện thoại di động có internet. Nếu bạn muốn thực hiện chuyển tiền làm từ thiện bác ái, vui lòng liên hệ với DoveBay và sau đó sẽ theo dõi quỹ bác ái này bằng cách đăng nhập vào Email đã đăng ký của bạn nhé!

DoveBay xây dựng một chuyên mục Bác Ái gồm cộng đồng những tấm lòng nhân ái, yêu thương, chia sẻ khó khăn với người nghèo, nhưng chưa thể trực tiếp hoạt động như các chương trình từ thiện trên. Sản phẩm của DoveBay chính là chia sẻ kiến thức, giúp đỡ cộng đồng biết kinh doanh bán hàng online chuyên nghiệp, góp phần xây dựng sự nghiệp, ổn định cuộc sống, kinh tế cho cộng đồng.

Bởi vậy, nếu bạn không muốn tham gia từ thiện qua sự hỗ trợ của DoveBay, thì có thể trực tiếp liên hệ với các Chương trình bác ái trên hoặc Tổ chức từ thiện tin cậy nào khác để chia sẻ khó khăn với người nghèo, mà không nhất thiết phải gửi qua DoveBay nhé!

Xin cám ơn và kính chúc bạn và gia đình được bình an, hạnh phúc!