Mô tả

Chất liệu: Làm từ trầm gió bầu xuất xứ Việt Nam

Kích thước: 8 ly

MH: 03