1
CHAT

About dovebay

This author has not yet filled in any details.
So far dovebay has created 67 blog entries.

Number – làm việc với kiểu số trong lập trình JavaScript

Trong Javascript có 2 loại số là: Loại số được lưu trữ dưới dạng 64 bit IEEE-754 (các số phẩy động). Loại số sử dụng để biểu thị số nguyên có độ dài tùy ý: số BigInt. Cách khai báo số Cách thông thường var numberMillion1 = 100 // tương đương 100 (1 trăm) var [...]

Number – làm việc với kiểu số trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:33:43+07:00

Làm việc với Chuỗi trong lập trình JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, khi làm việc với chuỗi (string), có một số cách để xử lý dữ liệu trong chuỗi như sau: Tạo chuỗi trong JavaScript Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript có 2 cách tạo chuỗi như sau Cách 1: var name1 = 'Nội dung chuỗi cách 1: đây là cách [...]

Làm việc với Chuỗi trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:37:24+07:00

Từ khóa Return trong hàm và các loại hàm function trong lập trình JavaScript

Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, có 3 loại hàm function là: Declaration, Express, và Arrow. Trong bài này, nói về hai loại hàm cơ bản là Declaration function và Express function. 1 - Từ khóa Return trong hàm function - JavaScript Định nghĩa return: là trả về giá trị của biến trong hàm. Ví [...]

Từ khóa Return trong hàm và các loại hàm function trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:44:19+07:00

Định nghĩa hàm trong lập trình JavaScript

Trong lập trình JavaScript, Hàm là một khối mã, làm một việc cụ thể nào đó. Có 2 loại hàm là - Hàm Built-in hay còn gọi là hàm tự có, có sẵn. - Hàm tự định nghĩa. Hàm trong JavaScript có các tính chất sau: - Hàm không thực thi khi ta chỉ định [...]

Định nghĩa hàm trong lập trình JavaScript2022-05-26T10:48:02+07:00

Toán tử logical AND VÀ OR trong ngôn ngữ lập trình JavaScript

Toán tử AND truy vấn lần lượt các giá trị, nếu tất cả các giá trị đó không phải là 1 trong 6 giá trị false, thì sẽ trả về giá trị cuối cùng. 1. Toán tử AND (&&) trong lập trình JavaScript Xét ví dụ sau: var result = ‘value1’ && ‘value2’ && ‘value3’ [...]

Toán tử logical AND VÀ OR trong ngôn ngữ lập trình JavaScript2022-05-26T10:52:21+07:00

Truthy và Falsy là gì trong ngôn ngữ lập trình JavaScript

Truthy là gì? Trong ngôn ngữ lập trình JavaScript, giá trị nào khi chuyển đổi sang kiểu dữ liệu Boolean mà có giá trị true thì giá trị đó gọi là Truthy. Ví dụ: console.log(Boolean(2)) // true console.log(Boolean(['PHP'])) // true console.log(Boolean({ sex: 'male' })) // true console.log(!!'hello') // true Như vậy, các giá trị 2, ['PHP'], { sex: [...]

Truthy và Falsy là gì trong ngôn ngữ lập trình JavaScript2022-05-26T10:47:35+07:00

Kiểu dữ liệu trong Javascript

1. Kiểu dữ liệu nguyên thủy - Primitive Data - Number type (dữ liệu số) - String type (dữ liệu chuỗi) - Boolean type (trả về true hoặc false - Undefined (không gán giá trị cho biến) - Null (không có gì) - Symbol (sự khác biệt) 2. Kiểu dữ liệu phức tạp - Complex [...]

Kiểu dữ liệu trong Javascript2022-05-26T10:46:04+07:00

Học thiết kế website với thuộc tính CSS trong Flexbox

Flexbox là gì, vì sao nên dùng Flexbox? Flexbox là một phương pháp bố cục một chiều để sắp xếp các mục theo hàng hoặc cột. Các thuộc tính CSS trong Flexbox rất linh hoạt, sẽ lấp đầy không gian rộng hơn hoặc thu nhỏ để phù hợp với không gian nhỏ hơn. Dưới đây [...]

Học thiết kế website với thuộc tính CSS trong Flexbox2022-03-17T18:37:19+07:00

Lược bỏ một số trường thanh toán trong WooCommerce

Khi thiết kế website wordpress, chắc chắn sẽ gặp trường hợp này trong phần đặt hàng và thanh toán. Khách hàng của bạn tới trang thanh toán (Checkout), thì mặc định trong WooCommerce, hệ thống đề nghị nhập một số thông tin địa chỉ thanh toán của khách hàng. Trong đó có một số thông [...]

Lược bỏ một số trường thanh toán trong WooCommerce2020-05-20T12:28:04+07:00

Khắc phục Website WordPress bị nhiễm mã độc malware virus

Phải làm sao khi Website WordPress bị nhiễm mã độc? Khi thiết kế website wordpress, chúng ta dễ dàng loại bỏ các loại malware virus ra khỏi mã nguồn nếu không may website nhiễm mã độc này. Dưới đây là một số bước đơn giản bạn cần nhớ trước khi thực hiện cài lại mã [...]

Khắc phục Website WordPress bị nhiễm mã độc malware virus2020-05-01T16:45:48+07:00

hotline-dovebay

0977763056