Khi thiết kế website wordpress, chắc chắn sẽ gặp trường hợp này trong phần đặt hàng và thanh toán.

Khách hàng của bạn tới trang thanh toán (Checkout), thì mặc định trong WooCommerce, hệ thống đề nghị nhập một số thông tin địa chỉ thanh toán của khách hàng. Trong đó có một số thông tin không cần thiết đối với người dùng Việt Nam như: Country, Address 2, Post Code, States..v..v. Nhưng WooCommerce không có tùy chọn thiết lập vô hiệu hóa các field này. Bởi vậy chúng ta cần thay đổi trong code.

luoc-bo-thong-tin-thanh-toan-WooCommerce

Lược bỏ thông tin thanh toán trong WooCommerce

Lược bỏ bớt một số field trong WooCommerce khi thiết kế website WordPress

Cách thứ nhất: đơn giản là dùng plugin: WooCommerce Checkout Manager

Cách thứ hai: Chèn mẫu code sau trong file Functions.php

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   return $fields;
}

Mẫu trên sẽ lược bỏ trường mã bưu điện (postcode)

Chú ý tùy biến các trường trong WooCommerce

Bạn để ý phần code bưu điện (postcode) như sau: unset($fields[‘billing’][‘billing_postcode’])

Khi cần lược bỏ trường nào, bạn thêm đoạn code ở vị trí tương tự trường (postcode)

Ví dụ đoạn code loại bỏ cả trường mã bưu điện (postcode), và quốc gia (Country) sẽ như sau:

add_filter( 'woocommerce_checkout_fields' , 'custom_override_checkout_fields' );
function custom_override_checkout_fields( $fields ) {
   unset($fields['billing']['billing_postcode']);
   unset($fields['billing']['billing_country']);
   return $fields;
}

Một số giá trị các trường trong WooCommerce

Khi cần lược bỏ các phần khác, bạn sử dụng các giá trị tương ứng dưới đây:

 • billing
  • billing_first_name
  • billing_last_name
  • billing_company
  • billing_address_1
  • billing_address_2
  • billing_city
  • billing_postcode
  • billing_country
  • billing_state
  • billing_email
  • billing_phone
 • shipping
  • shipping_first_name
  • shipping_last_name
  • shipping_company
  • shipping_address_1
  • shipping_address_2
  • shipping_city
  • shipping_postcode
  • shipping_country
  • shipping_state
 • account
  • account_username
  • account_password
  • account_password-2
 • order
  • order_comments

Trên đây là cách lược bỏ một số thông tin không cần thiết trong WooCommerce. Hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn khi thiết kế website bán hàng được như ý muốn.