Zip code, Zip Postal Code, Postal Code, hay mã bưu chính là mã được Liên hiệp Bưu chính toàn cầu quy định. Mã bưu chính giúp định vị khi chuyển bưu phẩm và thư, và được dùng phổ biến để khai báo trên mạng internet khi đăng ký thông tin với các trang web yêu cầu. Lưu ý, mã bưu chính không phải là mã vùng số điện thoại (84-mã điện thoại Việt Nam).

Mã bưu chính ZIP code ở Việt Nam được quy định như thế nào?

Mã bưu chính, ZIP code ở Việt Nam là một dãy số bao gồm 6 chữ số, trong đó:
02 chữ số đầu tiên xác định tỉnh/TP trung ương;
02 chữ số tiếp theo xác định quận/huyện/thị xã/TP trực thuộc tỉnh;
01 số tiếp theo xác định phường/xã/thị trấn;
01 số cuối cùng xác định thôn/ấp/đường phố.

Dưới đây là bảng mã ZIP CODE 63 tỉnh thành