Khi thiết kế website bằng wordpress nói riêng, và thiết kế website bất kỳ nói chung, tạo popup là nhu cầu marketing cơ bản mà các khách hàng mong muốn. Đây là cách tạo đơn giản nhất, mà không cần dùng Plugin.

Bước 1: Tạo lệnh điều khiển hộp PopUp

Chèn mã code sau vào trước thẻ đóng </header> trong file header.php

<!– Start Script Popup–>
<script type=”text/javascript”>
function hide_float_right() {
var content = document.getElementById(‘float_content_right’);
var hide = document.getElementById(‘hide_float_right’);
if (content.style.display == “none”)
{content.style.display = “block”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Ẩn nội dung [X]</a>’; }
else { content.style.display = “none”; hide.innerHTML = ‘<a href=”javascript:hide_float_right()”>Xem nội dung…</a>’;
}
}
</script>
<style>
.float-ck { position: fixed; bottom: 10px; z-index: 9000}
* html .float-ck {position:absolute;bottom:auto;top:expression(eval (document.documentElement.scrollTop+document.docum entElement.clientHeight-this.offsetHeight-(parseInt(this.currentStyle.marginTop,10)||0)-(parseInt(this.currentStyle.marginBottom,10)||0))) ;}
#float_content_right {border: 1px solid #01AEF0;}
#hide_float_right {text-align:right; font-size: 13px;}
#hide_float_right a {background: #01AEF0; padding: 2px 4px; color: #fff;}
</style>
<!– End Script Popup–>

thie-ke-website-wordpress-gia-re-dep-popup

WordPress cho bạn một website chuyên nghiệp cực nhanh

Bước 2: Tạo hộp chứa nội dung

Chèn mã code sau vào trước thẻ đóng </body> trong file footer.php, nếu muốn PopUp hiển thị toàn bộ các trang trong website. Hoặc chèn vào file single.php nếu muốn chỉ hiển thị tại các trang bài viết.

<!– Start hien thi PopUp–>
<div id=”mobile-hide” class=”float-ck” style=”right: 0px” >
<div id=”hide_float_right”>
<a href=”javascript:hide_float_right()”>Tắt [X]</a></div>
<div id=”float_content_right”>
Nhập nội dung hiển thị nội dung PopUp
</div>
</div>
<!– End hien thi PopUp–>

Vậy là xong, chúc các bạn sáng tạo nội dung hiển thị thành công nhé!